ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนปรับปรุงสวนสาธารณะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ส.ค. 2562 ]