ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนปรับปรุงต่อเติมธาคาร ห้องสมุดชุมชน ม.1 ต.สามเรือน [ 13 ส.ค. 2562 ]