ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาน หมู่ที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]