ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 11 มิ.ย. 2562 ]