ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล..เลียบคลองเสาวังคา หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2562 ]