ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มี.ค. 2562 ]