ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร บ้านโรงเจ้า ม.6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกาดราคา [ 12 มี.ค. 2562 ]