ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำรางกอไผ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 [ 30 ม.ค. 2562 ]