ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบกระจายเสียง หมู่ 1-8 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 0 543 ]