ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มิ.ย. 2561 ]