ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ค. 2561 ]