ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ค. 2561 ]