ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 6 บริเวณฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2561 ]