ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมถังสูง สาย 4 ขวา ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2561 ]