ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างอาคารหลังคาอเนกประสงค์ประจำตำบล ม.7 ต.สามเรือน [ 19 ธ.ค. 2560 ]