ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง คสล.ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลสามเรือน [ 15 ธ.ค. 2560 ]