ข่าวพัสดุ  
     
   
     
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]