ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังสูง หมู่ที่ื 3 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 13 มิ.ย. 2560 ]