ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา [ 1 มี.ค. 2560 ]