ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 4 ส.ค. 2559 ]