ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการขุดลอกหนองพังพวย หมู่ที่ 6 [ 4 ส.ค. 2559 ]