ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน [ 14 ก.ค. 2559 ]