ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
>> สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา  [ 2 ก.ย. 2559 ]
>> บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  [ 4 ส.ค. 2559 ]
>> บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการขุดลอกหนองพังพวย หมู่ที่ 6  [ 4 ส.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองพังพวย หมู่ที่ 6 ตำบลสามเรือน  [ 14 ก.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน  [ 14 ก.ค. 2559 ]
>> ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างกำแพงวัดสามเรือนหมู่ที่ 2  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างกำแพงวัดสามเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
1 | 2 | 3 |