ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
>> สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้ง  [ 9 มิ.ย. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังสูง หมู่ที่ื 3 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 13 มิ.ย. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาข้างวัดสามเรือน หมูที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 11 เม.ย. 2560 ]
>> ประกาศ อบต.สามเรือน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 อ.บางปะอิน จ.อยุธยา  [ 5 เม.ย. 2560 ]
>> บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  [ 1 มี.ค. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา  [ 15 ก.พ. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างการขยายถนนดินลูกรังคลองทรายฝั่งใต้ ระหว่าง หมู่ที่ 2- 3  [ 30 ม.ค. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างกำแพงวัดสามเรือน หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา  [ 21 ธ.ค. 2559 ]
>> สอบราคาโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน  [ 15 ธ.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปา 3 นิ้ว พร้อมย้ายแนววางท่อประปา หมู่ที่ 8 ตำบลสามเรือน  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  [ 2 ก.ย. 2559 ]
>> สอบราคาโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซ๊ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน 1 คัน  [ 2 ก.ย. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา  [ 2 ก.ย. 2559 ]
>> บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  [ 4 ส.ค. 2559 ]
1 | 2 | 3 | 4 |