ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 บริเวณหมู่บ้านแกรนด์วิลเลท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 15 ม.ค. 2561 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างอาคารหลังคาอเนกประสงค์ประจำตำบล ม.7 ต.สามเรือน  [ 19 ธ.ค. 2560 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง คสล.ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลสามเรือน  [ 15 ธ.ค. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.142-01 สายวัดสามเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 29 พ.ย. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.142-03 สายวัดใหม่กลางเกาะระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 29 พ.ย. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสุดเขตบ้านหว้าถึงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8  [ 5 ก.ค. 2559 ]
>> ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังสูง หมู่ที่ 3  [ 12 มิ.ย. 2560 ]
>> สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้ง  [ 9 มิ.ย. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังสูง หมู่ที่ื 3 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 13 มิ.ย. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาข้างวัดสามเรือน หมูที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 11 เม.ย. 2560 ]
>> ประกาศ อบต.สามเรือน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 อ.บางปะอิน จ.อยุธยา  [ 5 เม.ย. 2560 ]
>> บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  [ 1 มี.ค. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา  [ 15 ก.พ. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างการขยายถนนดินลูกรังคลองทรายฝั่งใต้ ระหว่าง หมู่ที่ 2- 3  [ 30 ม.ค. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างกำแพงวัดสามเรือน หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา  [ 21 ธ.ค. 2559 ]
1 | 2 |