ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

ข่าวพัสดุ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / 2  [ 17 เม.ย. 2562 ]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / 1  [ 17 เม.ย. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 21 ก.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 14 ก.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 14 ก.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดยาฆ่าหญ้าริมถนนภายในตำบลสามเรือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 6 ก.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียบ 82-0524 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 12 ก.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 ก.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์จัดงาน เก้าอี้พลาสติก,ผ้าขาวเก้าอี้,โต๊ะหน้าขาวฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 28 มิ.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ วันเปิดงานเห็ดตับเต่าฯ  [ 28 มิ.ย. 2561 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561  [ 5 ก.ย. 2561 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561  [ 4 มิ.ย. 2561 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560  [ 4 ต.ค. 2560 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560  [ 2 ส.ค. 2560 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (จัดซื้อ)  [ 5 ก.ค. 2560 ]
1 | 2 |