สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 (3 เดือน) [ 28 มิ.ย. 2562 ]