โครงการรักน้ำ รักป่า 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]

              

เราจะให้ชาวบ้านแต่ล่ะหมู่ มีทั้งหมด 8 หมู่ ออกมาช่วยกันปลูกต้นไม้ ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิก ของแต่ล่ะหมู่ก็ให้ความร่วมมิือกันเป็นยังดีค่ะ