เชิญชวนเที่ยวงานเห็ดตับเต่า 29-30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฏาคม 2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]

              

วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ขอเชิญเที่ยวงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่า ต.สามเรือน 

กิจกรรม

- นั่งรถราง 

- ล่องเรือ

- ชิมเมนูเด็ดเห็ดตับเตา ชมแหล่งเพาะเห็ดตับเต่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

- ช็อปสินค้าราคาถูก ประกวดนางงามเห็ด กิจกรรมมากมายค่ะ