โครงงานบริหารจัดการพื้นที่แบบครบวงจรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]

              

สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 

ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ ZERO waste  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ลูกประคบ วิธีการนวดฝ่ามือเพื่อผ่อนคลาย ท่าทางการนวดที่ถูกวิธี เป็นต้น