โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]

              

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ร่วมมือ กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  ประจำปี 2561 ฟรี!!!!!