ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 14 มิ.ย. 2559 ]