ขอเชิญตรวจรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างกำแพงวัดสามเรือน หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา [ 5 เม.ย. 2560 ]