ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ ทรุจริตคอร์รับชั่น [ 13 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  งานเห็ดตับเต่าครั้งที่9 [ 3 ก.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติการจัดการข้อร้องเรียน [ 28 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 (3 เดือน) [ 28 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 (3 เดือน) [ 28 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 17 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง และหลักกการ 3 ช (ใช้น้อง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) [ 8 ม.ค. 2562 ]

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง และหลักกการ 3 ช (ใช้น้อง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการรักน้ำ รักป่า 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมแห่เทียน จำนำพรรษาประจำปี 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]

การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณ การถวายเทียนก็จะนำแสงสว่างมาให้กับชีวิต ส่วนผ้าอาบน้ำฝน แต่ดังเดิมได้มีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกๆปี จะเป็นฤดูฝน ซึ่งจะทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความสะดว ...อ่านต่อ>>

  เชิญชวนเที่ยวงานเห็ดตับเต่า 29-30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฏาคม 2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรางลกรณ บดินทรเทพวรางกูร [ 18 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  โครงการสือค้นและสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน [ 18 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |