ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 
 
  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561
  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • กิจกรรมแห่เทียน จำนำพรรษาประจำปี 2561
  • โครงการรักน้ำ รักป่า 2561
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 - 26 ก.ย. 2561

-

..

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 21 ก.ย. 2561
..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
กิจกรรมแห่เทียน จำนำพรรษาประจำปี 2561 - 3 ส.ค. 2561

การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เป็นประเพณีที่ป..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

 
 
 
 
ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15 มิ.ย. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีรถราง หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15 มิ.ย. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 พ.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 พ.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-8 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   4 พ.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 6 บริเวณฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   28 มี.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28 มี.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28 มี.ค. 2561   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
 
     
 
ทางเข้า Goldenslot
โดย  dddd วันที่ 8 ต.ค. 2561 15:20:42 [ 2 / 37 ]
ทางเข้า Goldenslot เรามีลิงก์ทางเข้าคอยให้บริการ ท่าน
โดย  nongdeerza111 nongdeerza111 วันที่ 2 ต.ค. 2561 16:07:52 [ 2 / 36 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด