ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 
 
  • ขอเชิญตรวจรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างกำแพงวัดสามเรือน หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนเรื่องกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี พ.ศ. 2560
  • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559
 
ขอเชิญตรวจรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างกำแพงวัดสามเรือน หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา - 5 เม.ย. 2560
..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนเรื่องกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี พ.ศ. 2560 - 8 ธ.ค. 2559
..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 - 14 มิ.ย. 2559

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการรับชำระภาษี ประจำ..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

 
 
 
 
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังสูง หมู่ที่ื 3 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังสูง หมู่ที่ 3   12 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้ง   9 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาข้างวัดสามเรือน หมูที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   11 เม.ย. 2560   อ่านต่อ
ประกาศ อบต.สามเรือน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 อ.บางปะอิน จ.อยุธยา   5 เม.ย. 2560   อ่านต่อ
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   1 มี.ค. 2560   อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา   15 ก.พ. 2560   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างการขยายถนนดินลูกรังคลองทรายฝั่งใต้ ระหว่าง หมู่ที่ 2- 3   30 ม.ค. 2560   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
 
     
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด